Ministerstwo Klimatu. Miasto z klimatem

Kompleksowe działania wokół konkursu… dla każdego miasta w Polsce! Projekt „Miasto z klimatem” pozwolił nam przejść pełną drogę realizacji aktywacji ogólnokrajowej we współpracy z Ministerstwem. Od projektowania identyfikacji wizualnej, przez tworzenie mechaniki konkursu, po prowadzenie sekretariatu i wielokanałową promocję w mediach.

W poszukiwaniu zielonych inicjatyw
Idea: współczesne miasta są obszarami, które z jednej strony są wyjątkowo silne dzięki rozwojowi techniki i technologii, z drugiej są szczególnie wrażliwe, bo to w nich koncentrują się największe ekologiczne niedostatki i najpilniejsze wyzwania z zakresu ochrony środowiska.

Konkurs skierowany do każdego polskiego miasta na szeroką skalę zachęcał do dzielenia się dokonaniami podejmowanych inicjatyw i ich efektami ekologicznymi czy społecznymi. Zaprojektowaliśmy wielopłaszczyznową kampanię promocyjną. Prowadzona była na dwóch polach: działań naborowych w celu precyzyjnego dotarcia do samorządów i zachęcenia ich do wzięcia udziału w rywalizacji oraz działań informacyjnych, szerzących idee projektu na arenie ogólnopolskiej.

Zaangażowaliśmy wszystkie miasta w Polsce
Dotarcie aż do 944 miast zapewniła kampania w kanałach ATL, a także działania bezpośrednie. Treści informujące o możliwości zgłoszenia w ramach konkursu emitowane były m.in. poprzez wieloformatową kampanię odsłonową, na łamach prasy branżowej czy portali internetowych o tematyce samorządowej. Posiadając rozbudowaną bazę kontaktową mogliśmy docierać do konkretnych przedstawicieli JST bezpośrednio, poprzez e-mailing, kontakt telefoniczny i osobisty.

Zbudowaliśmy serwis www, a także angażowaliśmy odbiorców w social media, m.in. dzieląc się tworzonymi produkcjami filmowymi i animowanymi. Podsumowaniem projektu stał się Podręcznik Dobrych Praktyk opisujący zgłoszone inicjatywy – obszerne wydawnictwo, będące kopalnią wiedzy o staraniach polskich JST w kierunku budowania lepszej, przyjaznej naturze i mieszkańcom rzeczywistości.