Polityka prywatności

Traktujemy ochronę Twojej prywatności i Twoich danych osobowych bardzo poważnie. W tej Polityce Prywatności informujemy Cię, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług elektronicznych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.


Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe, które nam przekażesz w związku z naszą relacją biznesową będzie:APLAN MEDIA Sp. z o.o. spółką zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pod numerem KRS 0000467623, NIP: 731 204 53 70, Regon 101629330, ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź.
Kontakt:
Mail: kontakt@aplanmedia.pl
Tel: 42 685 52 22


Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie do następujących celów:
• Komunikowania się z Tobą przez kanały, które zatwierdziłeś w celu otrzymywania aktualnych, najnowszych anonsów, ofert specjalnych oraz innych informacji dotyczących usług oferowanych przez Spółkę (w tym poprzez newslettery marketingowe), a także informacji na temat wydarzeń i projektów;
• Profilowania Twoich preferencji i zainteresowań w celu najlepszego dopasowania naszej komunikacji marketingowej oraz oferty produktów i usług do Twoich potrzeb. Podstawą profilowania Twoich preferencji i zainteresowań są m.in.: podane przez Ciebie i zgromadzone z publicznie dostępnie dostępnych źródeł dane, które gromadzimy w systemach wspierających prawidłową realizację świadczonych przez nas usług (np. w systemie typu CRM), oraz automatycznie rejestrowane i przechowywane (m.in. w plikach cookies) dane dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach internetowych.
• Prowadzenia działań marketingowych poprzez wykorzystanie podanych przez Ciebie danych do marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów;Skutkiem profilowania jest udostępnienie Ci dopasowanych do Twoich indywidualnych zainteresowań treści za pośrednictwem naszych stron internetowych, mailowo, telefonicznie lub na stronach internetowych nie związanych z nami podmiotów, które świadczą nam usługi reklamowe (m.in. strony należące do sieci reklamowych Google czy Facebook).
• Zarządzania oraz przeprowadzenia szczególnych wydarzeń, w tym imprez oraz ankiet dla klientów, kampanii marketingowych, analiz rynku, loterii, konkursów lub innych działań lub wydarzeń promocyjnych;
• Utrzymania bezpieczeństwa oraz ochrony naszych usług oraz stron internetowych lub innych systemów, zapobiegania oraz wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw oraz innych działań przestępczych lub szkodliwych.
W odniesieniu do marketingowych narzędzi komunikacji (tj. e-mali oraz rozmów telefonicznych) będziemy tylko tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, udostępniać Ci takie informacje po uprzedniej akceptacji oraz umożliwimy jej wycofanie, jeśli nie będziesz chcieć dalej otrzymywać od nas takiego rodzaju komunikatów powiązanych z naszymi działaniami.
Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Ciebie ani tworzenia profili innych niż opisane powyżej. Podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W zależności od powyższych dozwolonych celów, do których wykorzystujemy Twoje dane osobowe, ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub innego porozumienia biznesowego z nami lub konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo jest niezbędne do celów naszego uzasadnionego interesu, zawsze jednak pod warunkiem, że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności nie okażą się nadrzędne. Ponadto przetwarzanie może się opierać na Twojej zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona.

Zakres danych osobowych

Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
• Informacje kontaktowe, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz adres email;
• Informacje związane z miejscem zatrudnienia, takie jak Twoje stanowisko, nazwa pracodawcy, wielkość firmy itp.;
• Dalsze informacje związane z prowadzeniem działalności konieczne do przetwarzania w ramach projektu lub relacji umownej lub informacje dobrowolnie udostępnione przez Ciebie takie jak wnioski oraz projekty;
• Informacje zebrane z publicznie dostępnych źródeł, na przykład baz danych;• Jeśli jest to wymagane w celu zachowania zgodności z prawem: informacje na temat istotnych oraz ważnych sporów sądowych lub innych postępowań sądowych przeciwko Tobie lub związanej z Tobą stronie trzeciej oraz informacje na temat wzajemnych relacji z Tobą, które mogą okazać się istotne dla celów ochrony konkurencji.

Jak zbieramy dane osobowe?

Będziemy gromadzić Twoje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Ciebie. Nie pozyskujemy danych osobowych od stron trzecich za wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym dokumencie (np. informacje z publicznie dostępnych źródeł oraz baz danych).

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem.
1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych. 2. Podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 3. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO;
Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą.
Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli zweryfikować twoją tożsamość.

Pliki cookies

Pliki cookies to w szczególności pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Są przechowywane na urządzeniach końcowych użytkownika i wykorzystywane przy przeglądaniu stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Do czego wykorzystywane są pliki cookies?
Pliki cookies pozwalają dostosować witrynę internetową do preferencji użytkownika poprzez określenie urządzenia dostępowego i zapamiętywanie wcześniej wybranych opcji wyświetlania strony. Wykorzystywane są także do opracowywania anonimowych statystyk, które służą do optymalizowania treści serwisu.
Pliki cookies a dane osobowePrzy użyciu plików cookies mogą być zbierane dane osobowe, które mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Ponadto tak zebrane dane są zaszyfrowane w sposób, który uniemożliwia do nich dostęp osobom nieuprawnionym.
W serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies
Analityczne – wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu. Funkcjonalne – wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony. Reklamowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika. Związane z social media – wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google +, Twitter itp.

Zarządzanie plikami cookies

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach internetowych?


Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Opera